No mostrar més aquest missatge

Informació general

Fets rellevants

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV i difosos per ella a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Data                          Títol
14-09-2018 La Societat informe sobre l'amortització total anticipada del saldo nominal viu de la "Emissió d'obligacions subordinades CaixaBank, S.A. 1/2013"
(PDF, 197 kB - en castellà)
21-08-2018 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 17 d'agost de 2018
(PDF, 76 kB - en castellà)
01-08-2018 La Societat remet informació sobre la millora de ratings atorgats per Moody's a CaixaBank
(PDF, 111 kB - en castellà)
27-07-2018 La societat remet informació sobre els resultats del primer semestre de 2018
(PDF, 228 kB - en castellà)
27-07-2018 CaixaBank remet nova versió en anglès de la Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2018 per un error a la última pàgina sobre la referència del període.
(PDF, 772 kB)
27-07-2018 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats del primer semestre de 2018
(PDF, 1785 kB - en castellà)
27-07-2018 La Societat remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer semestre de 2018.
(PDF, 772 kB)
27-07-2018 La Societat remet informació sobre els Resultats del 1er Semestre de 2018
(PDF, 5214 kB)
23-07-2018 La Societat informa del preu i import de liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de juliol de 2018
(PDF, 86 kB - en castellà)
11-07-2018 La Societat remet informació sobre el ràting de les seves cèdules territorials
(PDF, 57 kB - en castellà)
10-07-2018 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer semestre de 2018.
(PDF, 15 kB - en castellà)
28-06-2018 La Societat informa qua ha arribat a un acord per vendre el 80% del seu negoci immobiliari
(PDF, 119 kB - en castellà)
18-06-2018 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 15 de juny de 2018.
(PDF, 106 kB - en castellà)
12-06-2018 La Societat remet informació sobre nous ratings atorgats per S&P Global Ratings a CaixaBank.
(PDF, 14 kB - en castellà)
08-06-2018 La Societat remet informació sobre nous ratings atorgats per Moody's a CaixaBank
(PDF, 60 kB - en castellà)
08-06-2018 La societat informa que ha arribat a un acord per comprar el 51% del capital social de Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.
(PDF, 15 kB - en castellà)
04-06-2018 La Societat informa sobre l’amortització total anticipada del saldo nominal viu de l’anomenada “Emissió d’ Obligacions Subordinades Sèrie I/2012”
(PDF, 102 kB - en castellà)
23-05-2018 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 18 de maig de 2018
(PDF, 94 kB - en castellà)
06-05-2018 La Societat anuncia l’adquisició d’accions del Banc BPI i remet informació sobre el negoci d’assegurances d’aquest Banc.
(PDF, 19 kB - en castellà)
27-04-2018 La Societat comunica l’acceptació per part del Sr. Tomás Muniesa dels seus nomenaments com a conseller executiu, Vicepresident del Consell d’Administració i membre de la Comissió Executiva.
(PDF, 15 kB - en castellà)
27-04-2018 CaixaBank remet presentació del webcast sobre Resultats del primer trimestre de 2018
(PDF, 1770 kB - en castellà)
27-04-2018 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats del primer trimestre de 2018
(PDF, 1253 kB)
27-04-2018 La societat remet informació sobre els resultats del primer trimestre de 2018
(PDF, 4546 kB - en castellà)
23-04-2018 La Societat informa del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 d'abril de 2018
(PDF, 86 kB - en castellà)
23-04-2018 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 37ena Emissió de Bons Línies ICO
(PDF, 161 kB - en castellà)
17-04-2018 La Societat remet informació sobre ratings atorgats per Moody's a CaixaBank
(PDF, 76 kB - en castellà)
16-04-2018 La Societat remet informació sobre la qualificació de les cèdules hipotecàries de CaixaBank.
(PDF, 13 kB - en castellà)
12-04-2018 CaixaBank remeto informació sobre els ratings atorgats per DBRS
(PDF, 15 kB - en castellà)
10-04-2018 La Societat informa d'una emissió d'Obligacions Subordinades
(PDF, 141 kB - en castellà)
10-04-2018 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats del primer trimestre de 2018
(PDF, 15 kB - en castellà)
06-04-2018 CaixaBank remet informació sobre ratings atorgats per S&P Global Ratings
(PDF, 15 kB - en castellà)
06-04-2018 La Societat remet Nota de Premsa
(PDF, 99 kB - en castellà)
06-04-2018 CaixaBank comunica pagament de dividend complementari 2017
(PDF, 57 kB - en castellà)
06-04-2018 CaixaBank remet informació sobre la composició del seu Consell i Comissions
(PDF, 67 kB - en castellà)
06-04-2018 CaixaBank comunica l'aprovació de tots els punts de l'Ordre del dia de la Convocatoria de la JGA
(PDF, 831 kB - en castellà)
06-04-2018 La Societat remet presentacions dels discursos del President i del Conseller Delegat
(PDF, 3472 kB)
28-03-2018 La Societat remet informació sobre la qualificació de les cèdules hipotecàries de CaixaBank
(PDF, 14 kB - en castellà)
23-03-2018 La Societat comunica que el document "Informació amb Rellevància Prudencial" (Pillar III) corresponent a l’exercici 2017 del Grup CaixaBank està disponible a la web corporativa de CaixaBank.
(PDF, 159 kB - en castellà)
22-03-2018 La Societat informa sobre l'amortització anticipada de la 31ena Emissió de Bons Línies ICO
(PDF, 84 kB - en castellà)
19-03-2018 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de març de 2018.
(PDF, 115 kB - en castellà)
13-03-2018 CaixaBank, S.A comunica l’aprovació d’una emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions de nova emissió de CaixaBank amb exclusió del dret de subscripció preferent.
(PDF, 203 kB - en castellà)
05-03-2018 La Societat adjunta de nou el document de “Política de Remuneració del Consell d’Administració” per compensar la omissió a les pàgines 15 i 22, de caràcter menor i que no afecta al contingut del document.
(PDF, 539 kB - en castellà)
01-03-2018 CaixaBank remet els informes i recomanació del Consell relatius a determinats assumptes de l’ordre del dia de la JGA 2018 i la proposta motivada de la Política de Remuneració dels membres del Consell d’Administració
(PDF, 11834 kB - en castellà)
01-03-2018 CaixaBank remet les propostes d
(PDF, 644 kB - en castellà)
01-03-2018 CaixaBank fa públic el text d'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 424 kB - en castellà)
23-02-2018 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 26ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 163 kB - en castellà)
23-02-2018 La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'exercici 2017.
(PDF, 566 kB)
23-02-2018 La societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2017.
(PDF, 1628 kB)
23-02-2018 La societat remet informació sobre els resultats del segon semestre de 2017.
(PDF, 157 kB - en castellà)
22-02-2018 La societat remet informació sobre dividend.
(PDF, 16 kB - en castellà)
22-02-2018 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocat Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 15 kB - en castellà)
19-02-2018 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de febrer de 2018.
(PDF, 42 kB - en castellà)
02-02-2018 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats de l'exercici 2017.
(PDF, 2003 kB - en castellà)
02-02-2018 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2017.
(PDF, 1324 kB)
02-02-2018 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2017.
(PDF, 5224 kB - en castellà)
01-02-2018 La Societat comunica canvis en la composició de les seves Comissions.
(PDF, 62 kB - en castellà)
23-01-2018 La Societat informe sobre la amortització total anticipada de la 2ena, 21ena i 22ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 95 kB - en castellà)
23-01-2018 La Societat informe del Preu i Import de Liquidiació dels warrants amb data de venciment 19 de gener de 2018.
(PDF, 54 kB - en castellà)
15-01-2018 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats de l'exercici 2017.
(PDF, 15 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.