No mostrar més aquest missatge

Informació general

Fets rellevants

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV i difosos per ella a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).


Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.