No mostrar més aquest missatge

Informació general

Fets rellevants

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV i difosos per ella a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Data                          Títol
13-03-2018 CaixaBank, S.A comunica l’aprovació d’una emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions de nova emissió de CaixaBank amb exclusió del dret de subscripció preferent.
(PDF, 203 kB - en castellà)
05-03-2018 La Societat adjunta de nou el document de “Política de Remuneració del Consell d’Administració” per compensar la omissió a les pàgines 15 i 22, de caràcter menor i que no afecta al contingut del document.
(PDF, 539 kB - en castellà)
01-03-2018 CaixaBank remet els informes i recomanació del Consell relatius a determinats assumptes de l’ordre del dia de la JGA 2018 i la proposta motivada de la Política de Remuneració dels membres del Consell d’Administració
(PDF, 11834 kB - en castellà)
01-03-2018 CaixaBank remet les propostes d
(PDF, 644 kB - en castellà)
01-03-2018 CaixaBank fa públic el text d'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 424 kB - en castellà)
23-02-2018 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 26ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 163 kB - en castellà)
23-02-2018 La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'exercici 2017.
(PDF, 566 kB)
23-02-2018 La societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2017.
(PDF, 1628 kB)
23-02-2018 La societat remet informació sobre els resultats del segon semestre de 2017.
(PDF, 157 kB - en castellà)
22-02-2018 La societat remet informació sobre dividend.
(PDF, 16 kB - en castellà)
22-02-2018 CaixaBank comunica que el seu Consell d'Administració ha acordat convocat Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 15 kB - en castellà)
19-02-2018 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de febrer de 2018.
(PDF, 42 kB - en castellà)
02-02-2018 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats de l'exercici 2017.
(PDF, 2003 kB - en castellà)
02-02-2018 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2017.
(PDF, 1324 kB)
02-02-2018 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2017.
(PDF, 5224 kB - en castellà)
01-02-2018 La Societat comunica canvis en la composició de les seves Comissions.
(PDF, 62 kB - en castellà)
23-01-2018 La Societat informe sobre la amortització total anticipada de la 2ena, 21ena i 22ena Emissió de Bons Línies ICO.
(PDF, 95 kB - en castellà)
23-01-2018 La Societat informe del Preu i Import de Liquidiació dels warrants amb data de venciment 19 de gener de 2018.
(PDF, 54 kB - en castellà)
15-01-2018 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per comentar els Resultats de l'exercici 2017.
(PDF, 15 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.